Duplicita atribútov môže nastať pri aktualizácii cenníka importom súboru XML. Nasledujúci príklad vám pomôže vyriešiť tento problém:

Aktualizáciu možno v aktuálnej verzii simulovať vymazaním predchádzajúcich atribútov pomocou filtra takto:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><winstrom version="1.0"><attribute filter="attribute type='code:FINISH'" and price='ext:IMPORT:EG 91662'" action="delete"/><attribute> <attribute type>code:FINISH</attribute> <value>chrome</value> <price list>ext:IMPORT:EG 91662</price list></attribute>
Did this answer your question?