Skip to main content
Odosielanie e-mailov z webu

Môžem pri použití tlačidla "Odoslať e-mailom" používať webmail (gmail, zoznam, ...)

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nie, na použitie tlačidla musíte mať v počítači nainštalovaného desktopového klienta.

Pri odosielaní e-mailov prostredníctvom API sú nastavenia SMTP ľubovoľné a nesúvisia s e-mailovým klientom v počítači.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Did this answer your question?