Podporujeme nasledujúce aplikácie na odosielanie dokumentov z Flexi:

Mac: Mail

Linux: Thunderbird, KMail

Windows: Thunderbird, Outlook, IceWarp

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Možnosti odosielania e-mailov Flexi

Did this answer your question?