Podporovaní e-mailoví klienti

Podporovaní e-mailoví klienti

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Podporujeme nasledujúce aplikácie na odosielanie dokumentov z Flexi:

Mac: Mail

Linux: Thunderbird, KMail

Windows: Thunderbird, Outlook, IceWarp

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Did this answer your question?