Pre reporty je to právo v používateľskej role - Reporty.

Pre cash flow je potrebné zabezpečiť prístup k používateľským dotazom (opäť používateľská rola - Nástroje -> Používateľské dotazy).

Did this answer your question?