Aké práva sprístupnia reporty (dashboardy) a cash flow

Reporty, cash flow - práva

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pre reporty je to právo v používateľskej role - Reporty.

Pre cash flow je potrebné zabezpečiť prístup k používateľským dotazom (opäť používateľská rola - Nástroje -> Používateľské dotazy).

Did this answer your question?