Skip to main content
Problémy so zobrazením Flexi v systéme Linux

Na niektorých distribúciách systému Linux sa písma v poliach aplikácie nemusia správne zobrazovať

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Flexi je napísaný v programovacom jazyku Java. Tento jazyk umožňuje prispôsobiť vzhľad pre rôzne systémy. V systéme Linux existuje špecifické rozloženie pre Linux, ktoré používa knižnicu GTK. Môže sa stať, že písmo je príliš veľké a text sa nezmestí do polí a tlačidiel aplikácie.

Ako postupovať pri riešení

 1. Spustenie príkazového riadku v systéme Linux (terminál/konzola)

 2. Prepnite tento príkazový riadok na správcu systému (používateľa root):
  v Ubuntu/Debiane zadaním nasledujúceho príkazu do terminálu: sudo su
  v ostatných distribúciách: su -

 3. Otvorte súbor /etc/default/flexi
  v KDE príkazom: kate /etc/default/flexi
  v GNOME príkazom: gedit /etc/default/flexi

 4. V súbore odstráňte úvodný znak # pre nasledujúce riadky:
  FLEXI_ARGS="--no-laf"

  FLEXI_JAVA_ARGS="${FLEXI_JAVA_ARGS}-Dswing.defaultlaf=javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel"

 5. Znovu spustite klienta Flexi

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Did this answer your question?