All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: peniaze
Pole "bankový účet" obsahuje neplatný záznam v číselníku
Pole "bankový účet" obsahuje neplatný záznam v číselníku

Nemôžeme vytvoriť zápočet z dôvodu nesprávneho záznamu v číselníku

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak nám vytvorenie zápočtu hlási chybové hlásenie Pole "bankový účet" obsahuje neplatný záznam v číselníku, znamená to, že sme prepísali typ dokladu pre zápočet bankovým účtom, ktorý v účtovnej osnove pre dané obdobie neexistuje.

Did this answer your question?