Ak nám vytvorenie zápočtu hlási chybové hlásenie Pole "bankový účet" obsahuje neplatný záznam v číselníku, znamená to, že sme prepísali typ dokladu pre zápočet bankovým účtom, ktorý v účtovnej osnove pre dané obdobie neexistuje.

Did this answer your question?