Zdravotné poistenie na materskej dovolenke

Zamestnankyňa je na materskej dovolenke, ale zdravotné poistenie sa jej stále počíta

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak máte v neprítomnosti zadanú materskú dovolenku, ale zdravotné poistenie sa jej stále počíta, pozrite sa do Personalistiky na záložku Zamestnanec v časti Parametre miezd - Zdravotné poistenie, pravdepodobne budete mať zaškrtnuté políčko Zdravotné poistenie - Doplatok do minimálneho vymeriavacieho základu. Stačí zrušiť začiarknutie tohto políčka a prepočítať mzdu v aktualizácii miezd.

Did this answer your question?