Skip to main content
Vypĺňanie údajov o firme

Pri vypĺňaní faktúry a zadávaní identifikačného čísla program nič nerobí

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pri vytváraní faktúry je možné odkázať len na už existujúci objekt v adresári firmy.

Pri zápise spoločnosti do nového záznamu v adresári môžete použiť dve možnosti:

  1. Pri zadávaní názvu spoločnosti použite našepkávač, ktorý je k dispozícii (napr. zadajte prvé 3 písmená názvu spoločnosti, Flexi ponúkne načítanie údajov spoločnosti zo systému ARES).

  2. Vyplňte číslo záznamu a použite tlačidlo Aktualizovať z internetu v záhlaví záznamu.

Did this answer your question?