Skip to main content
Časové rozlíšenie

Ako zadať časové rozlíšenie prijatých faktúr

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V systéme Flexi neexistuje funkcia na automatické zadanie časového rozlíšenia.

Časové rozlíšenie je potrebné zadať ručne pomocou interného dokumentu.

Ďalšou možnosťou je zadať napr. prijatú faktúru s položkami - jedna položka so zaúčtovaním do nákladov, druhá položka na účet časového rozlíšenia. Potom v nasledujúcom období zaúčtujte rozpustenie časového rozlíšenia prostredníctvom interných dokladov.

Did this answer your question?