Odkaz na nástroj Flexi2XML: https://podpora.flexibee.eu/en/?q=Flexi2XML

Tento príklad sa týka údajov z excelu do modulu Directory a obsahuje pokyny na aktualizáciu štítkov v programe Flexi.

1) Pripravte súbory Excel.

  • Jeden pre vymazanie štítkov (deleted.xls) - obsahuje id spoločností v adresári v stĺpci id a x v stĺpci štítky.

  • Druhá pre import štítkov (import.xls) - obsahuje id spoločnosti v adresári a skratky štítkov oddelené čiarkami v stĺpci štítky.

2) Vytvorenie súborov XML.

  • V príkazovom riadku prejdite do adresára, v ktorom sa nachádzajú súbory Flexi2xml-cli.exe a Excel.

  • Vykonajte príkazy na vytvorenie súborov XML.

flexi2xml-cli --from-xls delete.xls --evidence directory --to-xml delete.xml

3) Upravte súbor delete.xml.

  • Vyberte celý text tohto súboru a pomocou funkcie najdi a nahraď nájdite <stitky>x a nahraďte <stitky removeAll="true">.

4) Import súborov XML.

  • .

    Prostredníctvom Nástroje -> Import -> Import z XML najprv naimportujte delete.xml a potom import.xml.

Did this answer your question?