FIO

FIO - Načítanie bankových výpisov a vytváranie platobných príkazov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V tomto článku nájdete návod, ako načítať bankové výpisy do Flexi stiahnuté z FIO banky a ako vytvoriť platobné príkazy na ich načítanie a odoslanie z elektronického bankovníctva.

Flexi pre FIO podporuje nasledujúce formáty:
ABO (funguje len pre objednávky v domácej mene)

> pre príkazy s .gpc
> pre príkazy s .kpc

SEPA XML (funguje aj pre výpisy v cudzej mene)

> pre príkazy s .xml
> pre príkazy s .xml

S pomocou zákazníkov sme overili funkčnosť oboch formátov.

Čítanie bankových výpisov

Najprv si musíte v systéme Flexi zriadiť bankový účet. Nastavenia nájdete v ponuke Zoznam peňazí a bankových účtov, kde si vytvoríte nový účet.

Pozornosť venujte najmä nastaveniu čísla účtu, formátu súborov, priečinkov súborov a prípon súborov. Súbory prevzaté z aplikácie banky musia byť umiestnené v uvedenom priečinku. Potom môžete jednoducho načítať výpisy v zázname banky pomocou tlačidla Služby > Získať výpisy.

________________________________________________

Vytváranie platobných príkazov

Ak máte všetko správne nastavené podľa priloženého obrázka, exportujte platobný príkaz pomocou tlačidla Odoslať na príkaze.

Nynie už len zostáva dokončiť sprievodcu exportom, v ktorom vyberieme elektronický formulár objednávky. Nasleduje iba náhľad súboru a po dokončení sa príkaz uloží do nastaveného priečinka.

________________________________________________

Základné nastavenie elektronickej banky si môžete pozrieť aj v tomto videu:

Ako si stiahnuť bankové výpisy a vytvoriť platobný príkaz sa dozviete tu:

FIO si môžete stiahnuť aj online, čo vám uľahčí sťahovanie výpisov do vášho počítača.

Ak tu nájdete nejaké nepresnosti, napíšte nám, prosím, písomnosť.

__________________________________________________________________

Did this answer your question?