Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaTipy a triky
Získavanie údajov v PHP z ABRA Flexi
Získavanie údajov v PHP z ABRA Flexi

Ako sa pripojiť z aplikácie PHP do ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Článok opisuje najjednoduchší spôsob pripojenia PHP aplikácie k systému ABRA Flexi pomocou REST-API a získavania údajov z evidencií tretích strán.

Prvé kroky

  1. Vytvorte samostatného používateľa pre pripojenie API. Pre tohto používateľa stačí nastaviť typ používateľa na REST-API. Preto sa s ním nebudete môcť prihlásiť prostredníctvom desktopového klienta alebo webového rozhrania.
    Rola používateľa potom závisí len od toho, ku ktorým záznamom má mať používateľ prístup. Napríklad používateľ, ktorý sa pripája k e-shopu, určite nemusí byť ADMIN. Postačí úloha USER.

  2. Licencia musí podporovať REST-API. V súčasnosti je REST-API len na čítanie súčasťou každej licencie ABRA Flexi (Typ používateľa: Len na čítanie). Ak potrebujete zapisovať údaje do systému, je potrebná licencia s rozhraním REST-API na zápis (Typ používateľa: REST API). Tento modul predstavuje dodatočné náklady, ale automatizácia, ktorú s ním možno zabezpečiť, mnohonásobne prevýši počiatočnú investíciu.

  3. Zistiteidentifikátor spoločnosti a adresu a port servera, ku ktorému sa budeme pripájať.
    Adresu a port servera nájdete v desktopovej aplikácii, v správe zdrojov údajov alebo po pripojení k spoločnosti v dialógovom okne O Flexi (Pomocník - O Flexi), na karte Podrobnosti o aplikácii, v poli Adresa centrálneho servera (bude obsahovať výraz podobný napr. demo.flexibee.eu:5434).
    Identifikátor spoločnostije možné zistiť len prostredníctvom webového rozhrania. Na adrese server:port/c (napr. demo.flexibee.eu/c) je možné mať uvedené spoločnosti, ku ktorým má používateľ prístup v systéme Flexi. Kliknutím na niektorý z nich sa pripojíte k danej spoločnosti a adresa URL sa zmení na server:port/c/identifier (napr. demo.flexibee.eu/c/demo). Identifikátor je teda koniec adresy URL od posledného lomítka (teda demo v ukážkovom príklade).

Programovanie

Nasledujúci program sa pripojí k serveru demo.flexibee.eu. Pomocou autentifikácie http sa prihlási ako používateľ winstrom s heslom winstrom do spoločnosti s identifikátorom demo. Stiahne súbor adresára XML od tejto spoločnosti a vypíše ho ako tabuľku so skratkou spoločnosti v prvom stĺpci a názvom spoločnosti v druhom stĺpci.

Ak počas načítania dôjde k chybe, vypíše sa chybové hlásenie "Počas operácie došlo k chybe" a kód chyby.

<?xml version="1.0"?>
Did this answer your question?