Dokumentácia a nápoveda

Základnou dokumentáciou je nápoveda, ktorá zahŕňa všetky časti aplikácie a vysvetľuje rôzne funkcie.

Ota Rádl avatar Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar +2
295 articles in this collection
Written by Ota Rádl, Lenka Haringerová, Petr Pech and 2 others
Prvé spustenie

Ako založiť novú firmu

Ako založiť firmu v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Konfigurácia servera ABRA Flexi

Ako nakonfigurovať vlastný server pre ABRA Flexi
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Automatické zálohovanie firiem na serveri

Ako automaticky zálohovať údaje o firmách na vlastnom serveri
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prvé spustenie aplikácie

Ako prvýkrát spustiť aplikáciu Abra Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Výber spoločnosti

Ako založiť alebo vybrať inú spoločnosť
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prihlásenie do aplikácie

Ako sa prihlásiť do systému ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Správa zdrojov údajov

Ako pridať alebo upraviť zdroj údajov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vklad spoločnosti

Ako zálohovať účtovné údaje spoločnosti?
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Podrobný sprievodca vzorovými údajmi (demo spoločnosť)

Oboznámenie sa s aplikáciou pomocou testovacích (demo) údajov
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Obnovenie spoločnosti zo zálohy

Ako obnoviť firmu zo zálohy
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Odpojené spoločnosti

Čo sú to odpojené spoločnosti a ako s nimi pracovať.
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ako môžem začať pracovať so systémom ABRA Flexi predtým, ako sa obrátim na technickú podporu

Začiatok práce so systémom ABRA Flexi, dokumentácia a návody
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Sprievodca nastavením spoločnosti

Sprievodca nastavením spoločnosti - Nastavenie spoločnosti 1/2

Založenie spoločnosti v systéme ABRA Flexi - prvá časť
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Sprievodca nastavením spoločnosti - Nastavenie spoločnosti 2/2

Založenie spoločnosti v systéme ABRA Flexi - druhá časť
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Sprievodca nastavením firmy - rozšírené nastavenia

Rozšírené nastavenia v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Sprievodca nastavením firmy - Banky, pokladne, sklady a typy dokladov

Banky, pokladne, sklady a typy dokladov v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Sprievodca nastavením firmy - cenník, skupiny tovaru

Práca s cenníkom a skupinami tovaru v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Sprievodca nastavením firmy - Skupiny firiem, Adresár

Obchodní partneri, Skupiny firiem v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Sprievodca nastavením firmy - kurzy mien

Kurzy cudzích mien v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Sprievodca nastavením firmy - rady dokladov

Rady dokladov v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Sprievodca nastavením firmy - strediská, účtovný rozvrh

Práca so strediskami v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Sprievodca nastavením firmy - Účtovné obdobia

Nastavenie a práca s účtovnými obdobiami v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Sprievodca nastavením firmy - zoznam užívateľov

Vytváranie užívateľov v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Sprievodca nastavením spoločnosti - založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago
Ovládanie programu

Význam používaných tlačidiel

Tlačidlá používané v desktopovej aplikácii ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prehľad zmien záznamu

Ako zobraziť zmeny daného záznamu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Spustenie používateľského dotazu

Ako spustiť používateľský dotaz v desktopovej aplikácii
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dátové okná desktopovej aplikácie

Práca s dátovými oknami v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nástroje - menu

Horná lišta menu desktopovej aplikácie - Tools
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovníctvo - ponuka

Horná lišta ponuky desktopovej aplikácie - Účtovníctvo
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zamestnanci - ponuka

Najvyššia ponuková lišta desktopovej aplikácie - Zamestnanci
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vlastnosť - ponuka

Horná lišta ponuky desktopovej aplikácie - Vlastnosť
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Money-offer

Horná lišta ponuky aplikácie na počítači - Money
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Tovar - ponuka

Horná lišta ponuky desktopovej aplikácie - Tovar
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Hromadné zmeny

Ako hromadne meniť záznamy v aplikácii pre počítače
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nákup-ponuka

Horná lišta ponuky desktopovej aplikácie - Nákup
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Výpredaj - ponuka

Najvyššia lišta ponuky desktopovej aplikácie - Výpredaj
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Obchodní partneri - ponuka

Horná lišta ponuky desktopovej aplikácie - Obchodní partneri
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Firma - ponuka

Horná lišta menu desktopovej aplikácie - Firma
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovníctvo - navigácia

Účtovníctvo - navigačné menu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ovládanie programov - Menu

Horný panel menu aplikácie na pracovnej ploche
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zamestnanci - navigácia

Navigačné menu modulu Zamestnanci
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Majetok - navigácia

Navigačné menu modulu Majetok
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Nákup - navigácia

Navigačné menu modulu Nákup
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Peniaze - navigácia

Navigačné menu modulu Peniaze
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Predaj - navigácia

Navigačné menu modulu Predaj
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ovládanie programu

Čo je ovládanie programu? Dokumentácia základného prístupu k aplikácii
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Bočná navigácia a pracovná plocha

Bočná navigácia a pracovná plocha spolu veľmi úzko súvisia.
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Obchodní partneri - navigácia

Business partners navigation
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Tovar - navigácia

Navigačné menu modulu Tovar
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Dokumenty

Služby 2/2 (druhá časť)

Tlačidlo Služby v systéme ABRA Flexi
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Služby 1/2 (prvá časť)

Tlačidlo Služby v systéme ABRA Flexi
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Vyhľadávanie a filtrovanie

Ako vyhľadávať a filtrovať záznamy v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Súčet v zozname dokumentov

Tlačidlo Súčet nad dokumentmi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tlač

Ako tlačiť z ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zálohové platby a zálohové daňové doklady

Ako pracovať so zálohovými platbami a zálohovými daňovými dokladmi v systéme ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Párovanie dokladov

Ako párovať platby s dokladmi v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Informácie o väzbách

Väzby medzi dokumentmi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Uzamknutie dokumentu

Môžem uzamknúť dokumenty v systéme ABRA Flexi? Ako
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zrušenie dokumentu

Poradenstvo, ako správne zrušiť dokument
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Odstránenie dokumentu

Ako odstrániť dokument alebo jeho položky
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Vytvorenie kópie dokumentu

Ako skopírovať dokument
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ako uložiť dokument v ABRA Flexi

Ako uložiť dokument v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Všeobecné vlastnosti dokumentu

Všeobecné vlastnosti a správanie dokumentu
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Séria dokumentov

Ako pracovať so sériami dokumentov?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago
Predaj

Recyklačné poplatky - pokyny na nastavenie

Ako vygenerovať recyklačný poplatok za položku a ako podmieniť jeho vygenerovanie v dokladoch?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ako pracovať s ABRA Flexi v predajniach

Ako pracovať s ABRA Flexi v predajniach
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Príkaz na inkaso

Ako zadávať príkazy na inkaso
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Potvrdenie o zrušení rezervácie v pokladni

Ako stornovať účtenku pri pokladni
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Analýza predaja

Ako vytvoriť analýzu predaja
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Série dokumentov - Predaj

Kde nájsť a ako upraviť série dokumentov týkajúce sa Predaja
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Začíname s predajom

Ako začať s predajom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pravidlá účtovania - vydané faktúry

Ako pracovať s pravidlami účtovania vydaných faktúr
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Hodnotenie zmlúv

Ako hodnotiť zmluvy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Stavy zákazky

Ako pracovať so stavmi zákazky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Typy objednávok

Ako pracovať s typmi objednávok
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Typy dokumentov - Predaj

Kde nájdeme typy dokumentov pre modul Predaj
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zoznam položiek dokumentu

Kde nájdeme zoznam položiek dokumentu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Objednávkové číselníky

Nastavenie číselníkov a typov objednávok
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Objednávky

Ako pracovať s objednávkami
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prijaté objednávky

Ako pracovať s prijatými objednávkami
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vydané ponuky

Ako pracovať s vydanými ponukami
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prijaté dopyty

Ako pracovať s prijatými dopyty
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Typy prijatých objednávok

Zoznam Typy prijatých objednávok
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Typ vydanej ponuky

Zoznam Typ vydanej ponuky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Typy prijatých dopytov

Zoznam typov prijatých dopytov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Položky faktúry

Položky faktúry
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Import z dokladov

Fakturácia - Import z dokladov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zoznam predajných pokladníc

Ako pracovať so zoznamom predajných pokladníc
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Predajná pokladňa

Ako pracovať s predajnou pokladňou
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vydaná faktúra

Ako pracovať s vydanými faktúrami
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Typy vydaných faktúr

Ako pracovať s typmi vydaných faktúr
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Modul Sales

Sales
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Zamestnanci

Prehľad pracovných vzťahov

Charakteristika správania sa spoločnosti Flexi v oblasti zamestnanosti
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Chyba pri odosielaní výplatných pások (Windows)

Niektoré e-maily sa nepodarilo odoslať
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Vyhlásenie daňovníka a žiadosť o ročné zúčtovanie dane

Ako hromadne vyplniť vyhlásenie daňovníka a ročné daňové priznanie
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Krátenie dovolenky za neospravedlnenú neprítomnosť

Ako nastaviť krátenie dovolenky v prípade neospravedlnenej absencie
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odosielanie výplatných pások prostredníctvom protokolu SMTP

Ako hromadne odosielať výplatné pásky prostredníctvom servera SMTP
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Komponenty miezd - zadávanie a výbery

Práca s komponentmi miezd v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prehľad zamestnancov

Kde nájdem prehľad všetkých zamestnancov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pracovný pomer

Pracovný pomer zamestnanca
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

HR

Ako zaviesť zamestnancov do ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako pracovať s číselníkom miezd

Ako pracovať s číselníkom miezd
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Skupiny osôb

Ako pracovať so skupinami osôb v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zamestnanci

Zamestnanci v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako začať so mzdami, zásady a odkazy

Začíname so mzdami v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Aktualizácia miezd

Ako vypočítať mzdy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Základné zoznamy - číselníky

Formy dopravy

Jednoduchá registrácia jednotlivých foriem dopravy. Nezahŕňa tlač prepravných štítkov, na tento účel je možné použiť externú aplikáciu.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Formy platby

Užívateľsky editovateľný číselník jednotlivých foriem platby - hotovosť; karta; prevod atď.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Upomienka

Služba umožňujúca odosielať upomienky z omeškaných dokumentov. Obsahuje štyri preddefinované pripomienky
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Certifikačné autority

Certifikačná autorita je subjekt, ktorý vydáva digitálne certifikáty. Tieto certifikáty môžete zadať do systému Flexi pomocou tohto záznamu.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Preddefinované texty

Užívateľom definovateľný zoznam textov, ktorý uľahčuje vyplňovanie textových polí v jednotlivých dokumentoch
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Pravidlá účtovania

Počet dodatočných účtovaní do jednotlivých dokladov. Pridaním predpisu k typu dokladu môžete mať doklad zaúčtovaný už pri jeho vytvorení.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Tagy

Univerzálny číselník vo všetkých moduloch. Uľahčuje vyhľadávanie, filtrovanie a prácu s konkrétnymi záznamami.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Riadky daňového priznania k DPH

Legislatívne daný číselník obsahujúci jednotlivé riadky DPH. Podľa nich sa potom do priznania zapisujú príslušné záznamy<h1 id="dky-piznn-dph">.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Štandardná účtovná osnova

Pre každý typ organizácie existuje štandardná účtovná osnova. Predpisuje zoznam syntetických účtov.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Merné jednotky

Používateľsky definovateľný číselník. Merné jednotky sa používajú v cenníku a pri vytváraní položiek dokladu.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Peňažné inštitúcie

Počet kódov jednotlivých bánk. Používajte ho pre všetky bankové účty a platobné príkazy v systéme ABRA Flexi.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Konštantné symboly

Počet jednotlivých konštantných symbolov. Používajte ho pre všetky bankové účty a platobné príkazy v systéme ABRA Flexi.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Kurzy pre oceňovanie

Prepočet sumy položiek cenníka v doklade v domácej mene na cudziu menu. Je potrebné ho vyplniť ručne.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Kurzy

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Meny

Počet všetkých mien. Hlavné využitie je pri obchodovaní so zahraničnými partnermi.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

States

Počet všetkých štátov. V predvolenom nastavení je už kompletný.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Aktivity

Ďalší z číselníkov, ktoré vám umožňujú rozdeliť dokumenty vašej spoločnosti.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Strediská

Výpočet, ktorý umožňuje rozdeliť dokumenty vo vašej spoločnosti podľa stredísk
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Sadzby DPH

Počet jednotlivých sadzieb DPH podľa legislatívy konkrétnych krajín. Väčšina sadzieb DPH zahraničných krajín nie je zahrnutá.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago
Tovar

Stav skladu k dátumu

Sklad - Stav skladu k dátumu
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Inventarizácia

Ako spracovať inventarizáciu v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Správa o výrobe obalov EKO-KOM

Obaly EKO-KOM v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Atribútové číselníky

Atribúty položiek cenníka v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zoznam stavu položiek cenníka

Zoznam stavu položiek cenníka v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Umiestnenie v sklade

Priestory, police, regály
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Mapovanie skladu

Nastavenie skladu položiek kusovníka alebo súprav a súprav
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Sériové čísla

Sériové čísla v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Rezervácia

Ako rezervovať tovar v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Inventárne pohyby - prehľad

Položky inventárnych dokladov
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Služby v module "Tovar"

Služby ich funkcie pre modul "Tovar"
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Rozpustenie vedľajších nákladov do ceny tovaru

Dodatočné zvýšenie nákupnej ceny tovaru
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Príjemky/výdajky

Skladové pohyby v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Inventárne karty

Ako evidovať zásoby v systéme ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zaúčtovanie predpisu - príjemky/výdajky

Prednastavenie zaúčtovania príjemky/výdajky
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Typy skladových dokladov

Ako preddefinovať hodnoty pre jednotlivé skladové doklady
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zoznam skladov

Ako vytvoriť sklad v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Individuálne ceny

Individuálne ceny pre zákazníkov alebo skupiny zákazníkov
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Cenník

Cenník v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Cenové úrovne

Cenové úrovne v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Cenové skupiny

Cenové skupiny zákazníkov
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Skupiny tovarov

Skupiny tovarov a materiálov v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ako začať s tovarom

Prvé kroky v module Tovar
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago
Účtovníctvo

Jednotné kontaktné miesto v systéme ABRA Flexi

Ako nastaviť OSS od verzie 1.7.2021
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Séria dokumentov - Účtovníctvo

Prehľad radov dokladov v module Účtovníctvo
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Kontrola rozdielnych zostatkov

Ako skontrolovať účet, ktorého hodnota sa nezhoduje.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Mesačná účtovná závierka

Účtovný výstup Mesačná účtovná závierka a práca s ňou
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prehľad nákladov a výnosov

Účtovný výstup Prehľad nákladov a výnosov a práca s ním
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Výkaz o majetku a záväzkoch

Účtovný výstup Výkaz o majetku a záväzkoch a práca s ním
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Evidencia podľa § 92a

Účtovný výstup Evidencia podľa § 92a
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovná analýza zmluvy

Ako pracovať s účtovným výstupom Účtovná analýza zmluvy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Neuhradené pohľadávky/záväzky po lehote splatnosti

Účtovný výstup Neuhradené pohľadávky/záväzky po lehote splatnosti a ako s ním pracovať
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Špeciálny režim jednoduchej správy

Speciálny režim jednoduchej správy v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Typy dokladov - Účtovníctvo

Typy dokladov súvisiace s Účtovníctvom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Správy o položkách dokumentov

Správy o položkách dokumentov týkajúce sa účtovníctva
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pravidlá účtovania - účtovníctvo

Pravidlá účtovania v účtovníctve
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Uzavretie obdobia

Uzavretie účtovného obdobia v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Výkaz ziskov a strát

Vytvorenie výkazu ziskov a strát v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Súvaha

Vytvorenie súvahy v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Hlavná kniha

Vytvorenie hlavnej knihy v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Obratová súvaha

Vytvorenie obratovej súvahy v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Daňové priznanie v MOSS

Vytvorenie daňového priznania v MOSS
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Kontrolné hlásenia

Vytváranie kontrolných hlásení v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Súhrnný výkaz pre DPH

Vytvorenie súhrnného výkazu v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovné výstupy

Účtovné výstupy v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vrátenie DPH

Vytvorenie vrátenia DPH v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Doklady k priznaniu DPH

Doklady k priznaniu DPH v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zostatky účtov

Účtovná správa Zostatky účtov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Balance

Saldo v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pohyby na účtoch

Účtovná správa Pohyby na účtoch
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovný denník

Účtovný denník v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Počiatočné zostatky na účtoch

Počiatočné zostatky na účtoch v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtový rozvrh

Ako vytvoriť vlastný účtovný rozvrh v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Typy iných záväzkov

Ako pracovať s typmi iných záväzkov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Typy ostatných pohľadávok

Ako pracovať s typmi ostatných pohľadávok
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Interné typy dokumentov

Ako pracovať s internými typmi dokumentov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vlastné zostavy

Ako si vytvoriť vlastnú účtovnú zostavu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ostatné záväzky

Ako pracovať s ostatnými záväzkami v systéme ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ostatné pohľadávky

Ako pracovať s ostatnými pohľadávkami v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Interné dokumenty

Práca s internými dokumentmi v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako začať s účtovníctvom

Začíname s účtovníctvom v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovníctvo

Účtovný modul v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Obchodní partneri

Typy podujatí/činností

Na tomto formulári vytvoríte typy udalostí a aktivít, ktoré potom vyberiete v ponuke Obchodní partneri - Udalosti, aktivity.
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Dodávateľské zmluvy

Ako vytvoriť pravidelnú dodávateľskú fakturáciu
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Zákaznícke zmluvy

Ako vytvoriť pravidelnú fakturáciu
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Záznamy o zmluvách

Záznamy o zmluvách sa používajú na automatickú fakturáciu - vami zákazníkom aj vašimi dodávateľmi vám
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Kontakty

Kontakty sú jednotlivé osoby z firiem ako vaši obchodní partneri. Formulár umožňuje vyhľadávanie vo všetkých spoločnostiach.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Udalosti, aktivity

Pomocou funkcie "Udalosti, aktivity" môžete pridať záznamy o udalostiach a aktivitách ku konkrétnemu obchodnému partnerovi
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Obchodní partneri - adresy firiem

Zoznam všetkých obchodných partnerov - odberateľov a dodávateľov, skrátka všetkých obchodných partnerov
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Skupiny spoločností

Ako pracovať so skupinami spoločností
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako začať pracovať s adresárom

Začiatok práce s adresárom v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Obchodní partneri

Modul Obchodní partneri v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Nákup

Pokladničná kniha

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Rad dokladov - prijaté faktúry

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Pravidlá účtovania - prijaté faktúry

Pred vystavením akéhokoľvek dokladu je potrebné nastaviť pravidlá účtovania
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Vydané objednávky

Tieto objednávky zaznamenávajú všetky vaše požiadavky na dodávateľa
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Prijatá ponuka

Zoznam prijatých ponúk nájdete na pracovnej ploche v module "Nákup" alebo prostredníctvom horného menu Nákup - Prijaté ponuky.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Vydaný dopyt

Vydaný dopyt je opakom prijatého dopytu, pri ktorom požadujete tovar a služby od svojich dodávateľov.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Typy dokladov - Nákup

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Súhrny položiek dokladov - Nákup

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Analýza nákupu

Táto možnosť umožňuje zobraziť nákup z hľadiska konkrétneho tovaru, skupín tovaru, cenových skupín, dodávateľov
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Typ objednávky vydaný

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Typ ponuky prijatý

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Vydaný typ dopytu

Aké sú typy vydaných dotazov a ako ich používať.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Ako začať

Ako začať
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Typy prijatých faktúr

Aké sú typy prijatých faktúr a ako ich používať?
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Prijaté faktúry

Na formulári vediete zoznam prijatých faktúr, zálohových a preddavkových daňových dokladov
Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Purchase

Introduction
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago
Peniaze

Séria dokumentov - Money

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Typy dokumentov - Money

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Súhrny položiek dokumentu - Money

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Zápočty

Zápočet je fiktívny bankový výpis, ktorým sa úhrady pohľadávok a záväzkov uskutočňujú najmä na princípe vzájomných zápočtov
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Platobný príkaz

Tento typ príkazu sa používa na prevod finančných prostriedkov na účet príjemcu. Platobné príkazy môžete vytvárať aj v module Peniaze.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Pravidlá zverejňovania - Peniaze

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Bankovná knižka

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Banka

Formulár obsahuje zoznam bankových výpisov so všetkými údajmi potrebnými na zaznamenanie bezhotovostných platieb.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Pokladňa

Toto je zoznam pokladničných dokladov so všetkými údajmi dôležitými pre evidenciu platieb v hotovosti
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Formáty bánk

V nasledujúcich tabuľkách je uvedený prehľad bánk a formátov, ktoré používajú
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Sťahovanie online výpisov

Ako stiahnuť online výpisy z FIO do ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Bankové účty

Je to zoznam bankových účtov, ktoré používa vaša spoločnosť
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Zoznam pokladní

Je to zoznam pokladní, ktoré používa vaša spoločnosť
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Typy bankových dokladov

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Typy pokladničných dokladov

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Začíname s Money

Modul "Money" obsahuje hotovostné aj bezhotovostné transakcie, t. j. pokladňu a bankové účty.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Money

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago
Tipy a triky

Ako začať so zmluvami

Popis štruktúry XML systému ABRA Flexi
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

ABRA Flexi API z príkazového riadku

Ako čítať údaje zo systému Flexi z príkazového riadka
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

ABRA Flexi API z PHP

Príklad práce s API v PHP
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pripojenie k online obchodu

Ako pripojiť Flexi k online obchodu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Uvedenie faktúry v extranete

Ako získať výpis faktúry z extranetu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pripojenie k fakturačnému systému

Ako pripojiť Flexi k operačnému systému
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Používateľské e-mailové šablóny

Ako nastavím vlastnú e-mailovú šablónu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Import údajov do systému Flexi prostredníctvom aplikácie s otvoreným zdrojovým kódom

Ako importovať údaje do systému Flexi prostredníctvom otvoreného zdroja
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

EET automaticky cez REST API

Ako automaticky odosielať EET cez API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zadávanie údajov XML v jazyku PHP do systému ABRA Flexi

Ako zapisovať údaje do systému ABRA Flexi vo formáte XML
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Získavanie údajov v PHP z ABRA Flexi

Ako sa pripojiť z aplikácie PHP do ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

PHP JSON zápis dát do ABRA Flexi

Ako zapísať dáta do Flexi vo formáte PHP JSON
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Návratové hodnoty

Odpovede na vytvorenie záznamu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

URL a výstupné formáty

Ako správne zostaviť URL
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Parametre URL

Ako pracovať s parametrami adresy URL
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Užívateľské tlačidlá

Užívateľské tlačidlá v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako preniesť údaje z primaERP do Flexi

Ako preniesť údaje z primaERP do Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prenos dochádzky z primaERP

Ako preniesť dochádzku z primaERP do Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Rýchle filtrovanie

Ako vykonať rýchle filtrovanie v systéme ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako zistiť stav skladu pre Eshop vo Flexi

Ako zistiť stav skladu pre Eshop vo Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Banka a pokladničná kniha

Ako funguje banka a pokladničná kniha v systéme ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Problém s vrátením záznamov

API nevracia všetky moje záznamy. Ako ich získam všetky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako vytvoriť predchádzajúce účtovné obdobie v ABRA Flexi

Ako vytvoriť predchádzajúce účtovné obdobie v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Cenotvorba a počiatočné stavy zásob

Ako nastaviť cenotvorbu a počiatočné stavy zásob
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Počiatočný zostatok banky a hotovosti

Ako nastaviť počiatočný zostatok banky a hotovosti
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago