Mzdy v systéme ABRA Flexi

Videonávod na mzdy v systéme ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
  • nastavenie spoločnosti z hľadiska ľudských zdrojov a miezd

  • HR - nastavenie osobných údajov, pracovných pomerov, zložiek mzdy, zrážok

  • mesačné zaúčtovanie spracovania miezd

  • tlač výstupov - mesačné správy, výročné správy, výplatné pásky

Did this answer your question?