Program výukového videa

  • Špecifiká účtovania v rámci skladových dokladov

  • Špecifiká účtovania v module Money, vzájomné úvery

  • Predajná pokladňa

  • Modul nehnuteľností

  • Účtovné výstupy, bilancie, vyhľadávanie, kontroly

Did this answer your question?