• Abychom mohli vyplnit IČO DPH odběratele, které se následně bude objevovat ve faktuře, je nutné mít zapnutý modul Více registrací DPH.

  • Pro zapnutí tohoto modulu je nutné kontaktovat obchodní oddělení.

  • Následně vyplníme v modulu Nástroje - Číselníky - Státy svoje IČO DPH pro zemi, ve které jsme k DPH registrovaní.

  • IČO DPH musí být zadáno ve správném tvaru. (SK0123456789)

  • Poté otevřeme menu Obchodní partneři - Adresy firem, kde se nám na záložce Zákl. informace objeví políčko IČO DPH.

Našli jste odpověď?