Přijali jsme na sklad zboží, ale v příjemce byly chybně uvedeny ceny.

Jsou možná 3 řešení.

1. Změnit ceny v příjemce a přidat další položku, která srovná cenu původní přijaté faktury

2. Zadat příjemku s nulovým množstvím a cenou odpovídající rozdílu mezi správnými a chybně zadanými cenami

3. nad příjemkou rozúčtovat vedlejší náklady na sklad (neovlivní hodnotu přijaté faktury, ale srovná nákupní ceny)

Našli jste odpověď?