1. přistupte do menu Zboží – Ceník a zobrazte detail dané ceníkové položky,

  2. klikněte na dolní záložku Prodejní/Nákupní ceny a následně na tlačítko Přidat,

  3. zaměřte se na vyplnění polí Firma, Ceníková skupina a Prodejní cena,

  4. přidaný záznam uložte tlačítkem Uložit a zavřít.

Našli jste odpověď?