1. dle potřeby otevřete formulář Vydané faktury z modulu Prodej, nebo formulář Přijaté faktury z modulu Nákup,

  2. nad seznamem faktur klikněte na šipku u tlačítka Služby a zvolte možnost Výpočet stav úhrad k datu,

  3. otevře se průvodce, ve kterém uveďte Datum výpočtu a zda požadujete výpočet provést dle data účtování nebo vystavení,

  4. klikněte na tlačítko Dokončit a zobrazí se seznam neuhrazených a částečně uhrazených faktur,

  5. nad seznamem neuhrazených a částečně uhrazených faktur se nachází tlačítko Sumy, které zjistí celkovou neuhrazenou částku (jakou vám zákazníci nezaplatili),

  6. dále je nad seznamem možné použít filtr a vyselektovat konkrétního odběratele/dodavatele,

  7. pokud stisknete ikonu tiskárny, naleznete zde tiskovou sestavu Inventarizace pohledávek a závazků, kterou je možné posílat odběratelům/dodavatelům k odsouhlasení.

Našli jste odpověď?