Pokud chceme vyfakturovat více objednávek najednou, zaškrtneme na objednávkách (záložka Účtování) pole Fakturovat souhrnně.

Po zadání výdejek je možné vytvořit faktury zaškrtnutím jednotlivých objednávek, které chceme vyfakturovat. Poté přes Služby nebo pravé tlačítko použijeme funkci - Vytvořit vydanou fakturu. Tato funkce netvoří souhrnnou fakturu, ale pro každou objednávku vytvoří fakturu zvlášť.

Pokud bychom potřebovali objednávky vyfakturovat jednou fakturou, museli bychom tak učinit přes fakturu. U položek faktury je rozbalovací seznam a jedna z funkcí nese název Realizace objednávek (pomocí ní lze vyfakturovat více objednávek do jedné faktury).

Našli jste odpověď?