1. Obchodního partnera musíme mít zadaného v adresáři, je potřeba mít vyplněné jeho DIČ a zaškrtnuto pole "Plátce DPH"

2. Ve faktuře vybereme předpis zaúčtování, který ponese kód plnění pro DPH: dodání zboží nebo služeb

Pokud splníme tyto dvě podmínky, Flexi nám automaticky nastaví řádky DPH 20 nebo 21 a faktura se nám projeví v souhrnném hlášení.

Našli jste odpověď?