Pokud potřebujeme vytisknout inventuru na konkrétních účtech (např. pro auditora), můžeme tak učinit v modulu Účetnictví - Účetní výstupy - Pohyby na účtech. Zde
si vyfiltrujeme období a účty a klikneme na tlačítko Dokončit. Následně pod ikonou tiskárny můžeme zobrazit tiskovou sestavu pro jednotlivé účty s názvem Pohyby
na účtech - Inventura.

Našli jste odpověď?