V personalistice v parametrech mzdy nebude pravděpodobně aktivní možnost:

Zdravotní pojištění - doplatek do minimálního vyměřovacího základu

Našli jste odpověď?