Pokud máte zadáno v nepřítomnosti mateřská dovolená, ale stále se počítá zdravotní pojištění, podívejte se do personalistiky na kartu zaměstnance na záložku Parametry mzdy - Zdravotní pojištění, zřejmě zde budete mít zaškrtnuté pole Zdravotní pojištění - Doplatek do minimálního vyměřovacího základu. Stačí toto pole odškrtnout a v aktualizaci mezd přepočítat mzdu.

Našli jste odpověď?