Odpisy jsou dohledatelné pouze v účetních výstupech (např. Účetnictví -> Účetní výstupy -> Stavy účtů) na příslušných účtech (551).

Našli jste odpověď?