Nejprve je zapotřebí vypočítat (hodnota úhrady CZK / částka dokladů v měně) hodnotu kurzu, se kterým budou přepočteny hodnoty faktur v měně na hodnoty v CZK.

Úhradu v bance je dále potřeba rozdělit na více částí (podle počtu uhrazovaných dokladů), částky úhrad vypočteme násobením částky faktur a kurzem vypočteným dle návodu výše.

Jako poslední krok provedeme spárování daných úhrad s fakturami. Při párování jsme dotázáni, zda chceme nastavit měnu uhrazujícího dokladu na měnu dokladu, odpovíme ANO. Na dotaz, zda se jedná o úplnou úhradu, odpovíme taktéž ANO (v případě že je faktura kompletně uhrazena).

Po spárování případně vznikne v interních dokladech kurzový rozdíl.

Našli jste odpověď?