Je nutné posoudit rizika - přístupy lidí a krádež.
Šifrování předchází riziko v případě krádeže a úniku dat, je nutné vyhodnotit rizika analýzou.

PostgreSQL databáze se nešifruje, data jsou čitelná.

Našli jste odpověď?