Paralelní zpracování dotazů je možné. Výjimkou jsou funkce bigid, které nejsou označeny parallel safe. Řešením je povolení funkcí jako parallel safe následujícími příkazy:


ALTER FUNCTION public.bigid(bigint, bigint)
PARALLEL SAFE;


ALTER FUNCTION public.bigid(character varying, character varying, character varying, character varying, character varying)
PARALLEL SAFE;

Našli jste odpověď?