Zboží – Mapování skladu

Pomocí mapování skladů lze definovat umístění na skladě položky, která je obsažena v kusovníku nebo v sadě a kompletu.


V případě kusovníku formulář umožňuje určit sklad položky, že se nachází na jiném skladu než vytvořený výrobek. Využijte jej např. při výrobě, tj. při příjmu výrobků na sklad a výdeji materiálu ze skladu do výroby.


V případě prodeje sady dojde k vyskladnění odpovídajících komponent sady ze skladu určeném v mapování skladů.

Příklad kusovníku:

Tvoříte příjemku výrobku na sklad A – středisko A. Materiál se nachází na skladě B – středisko B, jedna součástka (spojovací materiál) se nachází na skladu C – středisko C.


V tabulce mapování skladu vyberte středisko A (nebo všechna střediska), veškeré zboží (nebo skupinu, např. materiál nebo konkrétní položky ceníku) a vyberte sklad B.
Do další položky mapování skladu zvolte středisko A (nebo všechna střediska), konkrétní položku ceníku – spojovací materiál a sklad C.

Příklad sad a kompletů:

Dejme tomu, že máme sadu FOTO, která se skládá z ceníkových položek NIKON a SD KARTA.
První položka NIKON je obsažena ve skupině zboží FOTOAPARÁTY a nachází se na skladě PLZEŇ.
Druhá položka SD je obsažena ve skupině zboží SD KARTY a nachází se na skladě LIBEREC.

Mapování skladů bude tedy potřeba nastavit tak, že skupina zboží FOTOAPARÁTY se předvybírá na skladě PLZEŇ a skupina zboží SD KARTY se předvybírá na skladě LIBEREC.

Následně při vytvoření faktury, která obsahuje sadu FOTO, se za předpokladu, že máme nastaveno automatické vytvoření skladového dokladu, vytvoří výdejka z dvou skladů. Položka NIKON bude vydána ze skladu PLZEŇ a položka SD KARTA bude vydána ze skladu LIBEREC.

Hlavní panel

Potvrzením tlačítka otevřete formulář pro nový záznam, dá se říci pro nastavení cesty do skladu, kde má program hledat položky ke tvořenému kusovníku nebo vydávané sadě a kompletu.

Výběr střediska

Máte možnost vybrat pro všechna střediska nebo specifikovat vybrané středisko. Na toto středisko bude provedeno naskladnění hotového výrobku/kusovníku.

pro všechna střediska

Pokud máte pouze jedno středisko (např. C: Centrála), vyberte první z možností – pro všechna střediska.

pro vybraná

Pokud máte firmu rozdělenou podle středisek, můžete v mapování skladu definovat, pro které z nich má být mapování použito.

Středisko

Z rolovacího seznamu zvolte dané středisko; pole se zpřístupnění po zaškrtnutí příznaku pro vybraná.

Výběr zboží

Máte možnost vybrat pro všechno zboží nebo specifikovat určitou skupinu zboží nebo vybrat přímo položku ceníku, která je součástí daného výrobku/kusovníku. Pak budete mít takový počet položek v mapování skladů, kolik položek tvoří součást výrobku.

pro všechno zboží

pro skupinu zboží

Nejčastěji používanou možností je skupina zboží. Pokud např. vybereme skupinu zboží MATERIÁL, bude mapování uplatněno pro všechny ceníkové položky v ní obsažené. V praxi to znamená, že pokaždé, kdy dojde k příjmu výrobku či prodeji sady a položka v kusovníku či sadě je obsažena ve skupině MATERIÁL, bude vydána ze skladu určeném níže.

Skupina zboží

Z rolovacího seznamu zvolte danou skupinu zboží.¨

pro položku ceníku

Ceník

Pomocí ikony lupy napravo vyberte ceníkovou položku; pole se zpřístupnění po zaškrtnutí příznaku pro položku ceníku.

Předvybíraný sklad

Vyberete sklad, na kterém se nachází položky ceníku, ze kterých je tvořen výrobek nebo sada. Položky se budou následně vydávat vždy z tohoto skladu.

Sklad

Z rolovacího seznamu zvolte daný sklad.

Související

Našli jste odpověď?