Přeskočit na hlavní obsah
Propojení s platebním terminálem

Jak propojit platební terminál s ABRA Flexi?

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

ABRA Flexi nabízí rozšiřující modul Platební terminál, který umožňuje propojení prodejní kasy s platebním terminálem. Nutnou podmínkou je, že terminál komunikuje B-protokolem. Propojení je možné sériovým (COM) nebo síťovým (TCP) rozhraním s terminálem v režimu klient (terminál navazuje spojení na zadanou adresu a port). Ověřené jsou například terminály Ingenico iCT220 či VeriFone VX 520.

Propojení prošlo certifikací firmou BANIT (ČSOB) a také máme kladnou zpětnou vazbu pro terminály KB. Komunikační protokol a režim komunikace si prosím předem ověřte u dodavatele terminálů.

Nastavení a propojení platebního terminálu

Před propojením terminálu s prodejní kasou je třeba platební terminál nastavit do požadovaného režimu komunikace v závislosti na zvoleném rozhraní.

Propojení pomocí sériového rozhraní (COM)

1) Na platebním terminálu musí být nastavena komunikace přes sériový port.

2) Po připojení platebního terminálu je třeba zjistit název portu, kam je platební terminál připojený. Název portu zjistím přes Tento počítač/Spravovat/Správce zařízení/Porty (COM a LPT), kde uvidíme v závorce označení portu (zde COM5).

3) Vytvoříme konfigurační soubor pos.xml (viz ukázka XML níže), kde do hodnoty cardAcceptanceDevicePort vyplníme označení sériového portu (např. COM5), ke kterému je terminál připojen.

Propojení pomocí síťového rozhraní (TCP)

1) Na platebním terminálu je nutné nastavit IP adresu a port, přes který bude terminál s prodejní kasou komunikovat. Je nutné, aby byla pro počítač v síti přidělena statická IP adresa.

2) Vytvoříme konfigurační soubor pos.xml, kde do hodnoty cardAcceptanceDevicePort vyplníme číslo TCP portu (např. 33300), na kterém bude Flexi očekávat připojení terminálu.

3) Při prvním otevření prodejní kasy ve Flexi se navazuje spojení s platebním terminálem a je pravděpodobné, že bude nutné akci povolit ve Firewallu.

Vytvoření a úprava souboru pos.xml

Pro správné propojení mezi prodejní kasou a platebním terminálem musíme vytvořit konfigurační soubor pos.xml.

Vytvoříme soubor pos.xml v adresáři c:\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom\ pro Windows (alt. /etc/flexi/ pro Linux nebo /Library/Application Support/Flexi/Default/ pro MAC OS X), kde se zadá název portu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<settings>
  <cardAcceptanceDevicePort>COM5</cardAcceptanceDevicePort>
  <!-- pokud je terminal pripojen na COM5, pripadne zadame cislo TCP portu (napr. 33300) -->
  <cardAcceptanceDeviceType>Ingenico</cardAcceptanceDeviceType>
  <!-- na hodnote nezalezi -->
</settings>

Správné nastavení můžeme ověřit zadáním platby, kde forma úhrady musí být platební kartou. Pokud se platba nezdaří nebo dojde k chybě, ověřte zda má terminál datové připojení, případně jej vyzkoušejte zrestartovat.

Použití platebního terminálu

Platební terminál je možné využít z modulu Prodejní kasa. K navázání komunikace s platebním terminálem dochází v okamžiku otevření editačního okna pro vytváření nebo změnu prodejního dokladu.

Po vytvoření dokladu se tlačítkem Platba dostáváme na formulář umožňující zadání hrazené částky.

Z nabízených způsobů úhrad zvolíme "Platební kartou" a zadáme částku platby. Tlačítkem Dokončit vyšleme signál platebnímu terminálu pro provedení požadované transakce.

Pokud nedojde k uhrazení částky přibližně do 1 minuty, transakce se přeruší a zobrazí se chyba aplikace.

Opětovným stiskem Dokončit můžete platbu kartou zopakovat.

Dostali jste odpověď na svou otázku?