Prodej – Příkaz k inkasu

Příkaz k inkasu znamená bezhotovostní platební metodu, při které si příjemce vybírá finanční částku z vašeho účtu. Příkazy k inkasu můžete vytvářet i v modulu Peníze.

__________________________________________________________________

Nový příkaz i inkasu

Pro přidání nového příkazu k inkasu klikněte na tlačítko "Nový", otevře se formulář:

Účet

Z rolovacího seznamu zvolte účet; nabízejí se hodnoty evidované v menu Peníze – Seznam bankovních účtů.

Měna

Měna daného účtu.

Konstantní symbol

Identifikuje charakter a způsob platby; od března 2014 není povinné jej vyplňovat.

Splatnost

Dokdy je plátce povinen uhradit finanční závazek.

Celková částka

Celková výše částky, která má být uhrazena.

Stav příkazu

  • Odesláno

  • Neodesláno

Jméno souboru

Název souboru.

Datum vytvoření

Pořadové číslo ve dni

Skrýt popis a příjemce platby při exportu

Zaškrtněte, pokud požadujete skrýt popis a příjemce platby při exportu.

Název

Město

Stát

Ulice

PSČ

Výběr dokladů k úhradě

Forma odeslání příkazu

:

  • Elektronicky – vygenerování souboru připraveného pro odeslání. Soubor bude umístěn do úložiště nastaveného v menu Peníze – Seznam bankovních účtů na záložce Elektronická banka.

  • Tiskem – pokud nepoužíváte elektronickou banku, můžete příkaz vytisknout – zaškrtnete příznak Tiskem a kliknete na ikonu tiskárny.

__________________________________________________________________

Položka inkasa

Položky inkasa přidáte pomocí "Nový":

__________________________________________________________________

Záložka „Obecné“

Číslo účtu příjemce

Číslo bankovního účtu.

Kód banky

Ručně nebo pomocí ikony vyberete ze seznamu peněžních ústavů kód banky.

Částka

Variabilní symbol

Až desetimístný číselný identifikátor plateb.

Specifický symbol

Až desetimístné číslo, např. rodné číslo, číslo smlouvy, IČO, číslo účtu.

Konstantní symbol

Identifikuje charakter a způsob platby

Od 1. března 2004 již nejsou konstantní symboly povinnou náležitostí všech příkazů k zúčtování, ale pouze těch, které jsou příjmem nebo výdajem státního rozpočtu a těch, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis (vyhláška č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky).

Splatnost

Dokdy je plátce povinen uhradit finanční závazek.

__________________________________________________________________

Záložka „Příjemce“

  • Název příjemce

  • Ulice

  • Město

  • PSČ

  • Stát

Vyberte jej z rolovacího seznamu.

__________________________________________________________________

Záložka „Texty“

Popis

Bližší popis položky inkasa.

Poznámka

Bližší poznámka k položce inkasa.

Kód/číslo dokladu

Kontakt

Našli jste odpověď?