Přeskočit na hlavní obsah
Podporované formáty

Jaké jsou podporované formáty pro Rest API ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

REST API ABRA Flexi dokáže exportovat a importovat data v různých formátech.

Typ vstupního / výstupního formátu může být určen příponou (.xml, .json, …) nebo pomocí hlaviček HTTP požadavku (Content-Type / Accept). Formát jako přípona je nepovinný a pro generování výstupu má přednost před HTTP hlavičkou Accept. Vstupní formát se naopak určuje primárně dle hlavičky Content-Type.

ABRA Flexi podporuje tyto formáty:

Název

Poznámka

Přípona

Content-Type

Import?

HTML

HTML stránka pro zobrazení informací na webové stránce.

.html

text/html

ne

Strojově čitelná struktura ve formátu XML.

.xml

application/xml

ano

Strojově čitelná struktura ve formátu JSON.

.js
.json

text/javascript
application/json

ano

Tabulkový výstup do formátu CSV.

.csv
.csv?encoding=iso-8859-2

text/csv

ano

Databázový výstup ve formátu DBF (dBase).

.dbf
.dbf?encoding=iso-8859-2

application/dbf

ano

XLS

Tabulkový výstup ve formátu Excel.

.xls

application/ms-excel

ano

Formát e-fakturace – ISDOC.
Parametry importu: typDoklTyp faktury (povinný), typUcOpPředpis zaúčtování. Oba typu identifikátor.

.isdoc
.isdocx
?typDokl=code:FAKTURA
&typUcOp=code:NÁKUP%20SLUŽBY

application/x-isdoc
application/x-isdocx

ano

Elektronická výměna dat (EDI) ve formátu INHOUSE.

.edi

application/x-edi-inhouse

ano

Generování tiskového reportu. Jedná se o stejnou funkci, která je dostupná v aplikaci. Export do PDF.

.pdf
.pdf?report-name=vydejka

application/pdf

ne

Výstup adresáře do formátu elektronické vizitky vCard.

.vcf

text/vcard

ne

Výstup do kalendáře ve formátu iCalendar. Lze takto exportovat události, ale také třeba splatnosti u přijatých či vydaných faktur.

.ical

text/calendar

ne

Dostali jste odpověď na svou otázku?