Přes REST API lze realizovat objednávku a to takto:

 • faktura vydaná (faktura-vydana)

 • faktura přijatá (faktura-prijata)

 • skladový pohyb (skladovy-pohyb)

 • prodejka (prodejka)

Lze určit typ dokladu (typDokl) sklad (sklad). Pokud nejsou uvedeny, použije se výchozí typ dokladu z objednávky. Datum se použije vždy aktuální dle aktuálního účetního období, prozatím nelze datum vystavení jinak určit.

Můžete také určit zda se mají při nedostatku zboží generovat požadavky na výdej (<?xml version="1.0"?> <generovatPozadavky>true</generovatPozadavky> )

Objednávku lze realizovat na několikrát (např. dle dostupnosti zboží). Informace o stavu realizace je možné získat z položek objednávky.

Realizace objednávky byla navrhovaná především pro čtečky čárového kódu. Proto je jedno zda je zadáno výrobní číslo nebo zboží (pouze EAN). EAN se uvádí buď přímo a nebo s prefixem ean:. Doporučujeme používat tento prefix při zadání EANu.

Vytvářenému dokladu je možné přiřadit externí identifikátor, pomocí kterého je možné ho ještě v průběhu stejného importu modifikovat. V případě realizace do faktury vydané / přijaté je možné uvést již existující doklad, ke kterému budou přidány nově realizované položky. Pro ostatní typy realizací dochází vždy k vytvoření nového dokladu a uvedení existujícího dokladu způsobí chybu importu.

Příklady XML

Základní jednoduchá realizace dle identifikace zboží:

<?xml version="1.0"?>
<objednavka-prijata>
 <id>code:OBP0004/2012</id>
 <realizaceObj type="faktura-vydana">
  <polozkyObchDokladu>
   <polozka>
    <cenikNeboVyrobniCislo>123skl</cenikNeboVyrobniCislo>
    <mj>1</mj>
   </polozka>
  </polozkyObchDokladu>
 </realizaceObj>
</objednavka-prijata>

Realizace dle identifikace řádku v objednávce (stačí pouze jeden identifikátor):

<?xml version="1.0"?>
<objednavka-prijata>
 <id>code:OBP0004/2012</id>
 <realizaceObj type="faktura-vydana">
  <polozkyObchDokladu>
   <polozka>
    <!-- číslo řádky v objednávce -->
    <cisRad>1</cisRad>
    <!-- další možnost identifikace, lze použít libovolný identifikátor -->
    <id>extId...</id>
    <mj>1</mj>
   </polozka>
  </polozkyObchDokladu>
 </realizaceObj>
</objednavka-prijata>

Kompletní struktura XML:

<?xml version="1.0"?>
<objednavka-prijata>
 <id>code:OBP0004/2012</id>
 <!-- faktura-vydana/prodejka/faktura-prijata/skladovy-pohyb-->
 <realizaceObj type="faktura-vydana">
  <!-- lze použít libovolný identifikátor-->
  <id>ext:...</id>
  <typDokl>...</typDokl>
  <sklad>...</sklad>
  <!-- nepovinné -->
  <generovatPozadavky>true</generovatPozadavky>
  <!-- u vydané faktury říká zda se mají odpočítat navázané zálohy -->
  <odpocetZaloh>true</odpocetZaloh>
  <!-- u přijaté faktury povinné -->
  <cisDosle>...</cisDosle>
  <!-- u přijaté faktury povinné -->
  <datSplat>2013-01-01</datSplat>
  <polozkyObchDokladu>
   <polozka>
    <!-- nasleduji tri zpusoby identifikace polozky -->
    <!-- <id>extId...</id> -->
    <!-- <cisRad>1</cisRad> -->
    <!-- EAN ceníku nebo výrobní číslo -->
    <cenikNeboVyrobniCislo>123skl</cenikNeboVyrobniCislo>
    <!-- pokud se najde podle EAN nebo výrobního čísla z předcházející řádky, je to vždy 1; nemusí se uvádět, pokud je uveden seznam výrobních čísel -->
    <mj>1</mj>
    <vyrobniCisla>
     <!-- použito pokud se nenajde podle výrobního čisla - tj. u přijatých faktur je nutné zadat výrobní čísla vždy pokud jsou vyžadovány -->
     <vyrobniCislo>123</vyrobniCislo>
     <vyrobniCislo>456</vyrobniCislo>
    </vyrobniCisla>
   </polozka>
  </polozkyObchDokladu>
 </realizaceObj>
</objednavka-prijata>

Ukázka použití JSON:

{
  "flexibee": {
    "objednavka-prijata": {
      "id": "code:OBP0004\/2012",
      "realizaceObj@type": "faktura-vydana",
      "realizaceObj": {
        "typDokl": "code:FAKTURA",
        "polozkyObchDokladu": [
          {
            "cisRad": 1,
            "mj": "1",
            "vyrobniCisla": [
              123,
              456
            ]
          }
        ]
      }
    }
  }
}

Tvorba zálohy

Dále lze z objednávky přijaté vytvořit zálohovou fakturu.

<?xml version="1.0"?>
<objednavka-prijata>
 <id>code:OBP0004/2012</id>
 <tvorbaZalohy>
  <id>ext:...</id>
  <!-- lze použít libovolný identifikátor -->
  <typDokl>...</typDokl>
  <!-- částka vytvářené zálohy -->
  <castka>...</castka>
  <!-- alternativní zadání částky zálohy zadáním procent z celkové částky objednávky -->
  <procent>...</procent>
 </tvorbaZalohy>
</objednavka-prijata>
Našli jste odpověď?