V současné době existuje pouze varianta importu XML.

Vzor pro import:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <cenik>
  <id>code:POLOZKA</id>
  <poplatky>
   <poplatek>
    <typPoplatkuK>typPoplatku.recyklacni</typPoplatkuK>
    <cenikOtec>code:POLOZKA</cenikOtec>
    <cenik>code:POPLATEK</cenik>
   </poplatek>
  </poplatky>
 </cenik>
</winstrom>

POLOZKA značí ceníkovou položku, ke které má být poplatek přiřazen.

POPLATEK je označení (resp. kód/zkratka) daného poplatku.

Rovněž je zapotřebí definovat jeho typ:

typPoplatku.obecny

typPoplatku.recyklani

Veškeré informace k polím evidence poplatků nalezne zde.

Našli jste odpověď?