Skip to main content
All CollectionsExport a tlač
Netlačí sa rekapitulácia DPH na vystavenej faktúre
Netlačí sa rekapitulácia DPH na vystavenej faktúre

Nezobrazuje sa rekapitulácia DPH na tlačovej zostave vystavenej faktúry

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prekontrolujte, či má faktúra v záhlaví na karte "Účtovníctvo a riadok DPH" vyplnené riadky DPH. Nulové riadky nie sú súčasťou rekapitulácie DPH.

Môže ísť aj o nastavenie odberateľa faktúry, ak je odberateľ napr. z EÚ a je platcom DPH, rekapitulácia sa netlačí.

Did this answer your question?