Skip to main content
All CollectionsExport a tlač
Náhľad a tlač z Flexi sa zobrazuje nesprávne naformátovaný
Náhľad a tlač z Flexi sa zobrazuje nesprávne naformátovaný

Pri tlači z Flexi sa správa nezobrazuje správne - kurzívou, tučným písmom

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Chybou je pravdepodobne zle nainštalované písmo vo Windows. Odporúčaný postup opravy je:

1. ručne odinštalujte písma pomocou Prieskumníka Windows: c:/windows/fonts, odstráňte CMU Bright
2. reštartujte počítač
3. znovu nainštalujte Flexi (sám správne nainštaluje písma) a znovu reštartujte počítač

Did this answer your question?