Skip to main content
Migrácia údajov medzi ABRA Gen a ABRA Flexi

Je možné migrovať údaje medzi ABRA Gen a ABRA Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V súčasnosti nie je k dispozícii žiadny most pre prenos údajov z ABRA Gen do ABRA Flexi.

V súčasnosti sa vyvíja prevodový mostík pre daňové záznamy. Konverzný most by mal byť k dispozícii v roku 2021.

Vhodným prístupom je migrácia údajov medzi systémami pomocou programu Excel.

Did this answer your question?