Skip to main content
All Collections
Dokumentácia a nápoveda
Dokumentácia a nápoveda

Základnou dokumentáciou je nápoveda, ktorá zahŕňa všetky časti aplikácie a vysvetľuje rôzne funkcie.