Skip to main content
All CollectionsVzdelávacie videáPeniaze
Ako stiahnuť bankové výpisy a vytvoriť platobné príkazy
Ako stiahnuť bankové výpisy a vytvoriť platobné príkazy

Ako stiahnuť bankový výpis do systému Flexi a ako vytvoriť platobný príkaz

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?