Skip to main content
Začíname s účtovníctvom v systéme ABRA Flexi

Videonávod na základné účtovné úlohy v systéme ABRA Flexi

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Program výukového videa

  • účtovná osnova

  • účtovné pravidlá pre podvojné účtovníctvo a daňové účtovníctvo, iné účtovné metódy

  • typy dokladov a ich vzťah k účtovníctvu

  • predaj, nákup - vystavené faktúry, prijaté faktúry a ich zaúčtovanie

  • hotovostné a bankové účtovníctvo, jednoduché párovanie

  • úvod do daňovej evidencie

Did this answer your question?