Skip to main content
All CollectionsVzdelávacie videáMzdy
Paušálny príspevok na stravu a hodinová dovolenka
Paušálny príspevok na stravu a hodinová dovolenka

Legislatívne zmeny týkajúce sa miezd od roku 2021

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?