Skip to main content
All CollectionsTechnická podpora
Povolenie vzdialeného prístupu - macOS
Povolenie vzdialeného prístupu - macOS

Ako povolím vzdialený prístup k správam (TeamViewer) pre technickú podporu v systéme macOS?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago
Did this answer your question?