Skip to main content
Hromadné zmeny

Ako hromadne meniť záznamy v aplikácii pre počítače

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Hromadné zmeny

Poznámka: Funkcia hromadných zmien je dostupná pre licenciu Business a vyššiu.

Z mnohých rôznych dôvodov môže vzniknúť potreba zmeniť viacero položiek naraz, pretože ich zmena po jednom zázname by bola pomalá. Flexi pre takéto prípady ponúka funkciu hromadnej zmeny záznamu, ktorá je k dispozícii pre adresár, ceny, majetok a v obmedzenom rozsahu pre faktúry (položky faktúr, objednávok a skladových dokladov). Môžete hromadne zmeniť všetky zobrazené položky alebo len ručne vybrané položky. Pri hromadných zmenách všetkých zobrazených položiek môžete zobrazené položky obmedziť použitím požadovaného filtra. Pred hromadnou úpravou iba vybraných položiek je potrebné najprv vybrať položky začiarknutím políčka umiestneného na začiatku každého riadku.

Na paneli s nástrojmi prehľadu záznamov sa nachádza tlačidlo "Hromadné zmeny", ktoré ponúka možnosť výberu:

  • Všetko zobrazené

  • Vyberá sa len

Po výbere rozsahu zmien sa otvorí Sprievodca hromadnou zmenou.

V sprievodcovi najprv vyberte pole, ktoré chcete zmeniť, a potom zadajte jeho novú hodnotu. Potvrďte zmenu tlačidlom a zmena sa potom premietne do jednotlivých položiek. Zadaná hodnota poľa nemusí byť pre niektoré položky v kombinácii s inými už uloženými hodnotami prijateľná; v takom prípade budete upozornení chybovou správou.

Upozornenie: Vykonané zmeny nemožno hromadne zrušiť, preto túto funkciu používajte s rozvahou.

Did this answer your question?