Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaZamestnanci
Chyba pri odosielaní výplatných pások (Windows)
Chyba pri odosielaní výplatných pások (Windows)

Niektoré e-maily sa nepodarilo odoslať

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Ak sa pri pokuse o odoslanie výplatných pások zobrazí nasledujúca chyba:

Váš antivírusový program vám pravdepodobne bráni v komunikácii. Na odosielanie e-mailov zamestnancom ho nie je potrebné vypínať. Stačí upraviť rozsah ochrany.

Príklad AVAST:

Ochrana prístupu - hlavné štíty

Tu vypnite možnosť Mail Shield.

Po tomto nastavení budú výplaty zamestnancom zasielané v poradí

Did this answer your question?