Nového dopravce je možné přidat v modulu Nástroje - Číselníky - Formy dopravy. Zde tlačítkem Nový můžeme přidat dopravce nového. 

Našli jste odpověď?