Formy dopravy

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Upozornění: Při použití libovolné varianty ABRA Flexi slouží číselník jako prostá evidence jednotlivých forem dopravy s možností uvedení textů, určení období platnosti záznamu a nastavení výběrových klíčů. Většina funkčnosti číselníku Formy dopravy je podmíněna modulem Pošta a zasilatelství, který v této evidenci zpřístupňuje podporu konkrétních dopravců, a modulu Rozšířená podpora eshopů. Nápověda popisuje úplnou funkčnost se zakoupenými moduly.
__________________________________________________________________

Základní záložky

Význam některých záložek formuláře přidání či úpravy záznamu zůstává stejný i při specifických formách dopravy.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"


Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

  • Popis: Můžete uvést bližší popis.

  • Poznámka: Poznámka slouží k upozornění uživatel na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

__________________________________________________________________

Záložka "Inter. obchody"

  • Exportovat na E-Shop

  • Dopravné

__________________________________________________________________

Záložka "Výběrové klíče"

Ke konkrétnímu záznamu můžete připojit různé "Štítky". Pomocí tlačítka "Připojit" se zobrazí tabulka pro výběr štítků. Z levé tabulky Dostupné štítky přesuňte pomocí šipky štítky, které chcete k dané smlouvě přiřadit, do pravé tabulky Vybrané štítky, a výběr potvrďte tlačítkem "OK" . Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v levé tabulce Dostupné štítky, použijte tlačítko "Správa štítků". Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

  • Platí od: Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

  • Platí do: Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

__________________________________________________________________

Doplněk Balíkobot

Doplněk umožňuje propojit Flexi s aplikací Balikobot.cz. Pomocí modulu můžete generovat a tisknout štítky, předávat data dopravcům a sledovat stav zásilek. Toto rozšíření plně nahrazuje původní modul v ABRA Flexi Pošta a zasilatelství se základní podporou pro ČP, PPL a Geis.

Více na: https://www.flexibee.eu/doplnky/balbot-orders-list/

Našli jste odpověď?