1. přistupte do menu Prodej – Vydané faktury,
  2. pro vložení vydané faktury klikněte na tlačítko Nový,
  3. vyplňte údaje v horním části formuláře s názvem Hlavička,
  4. na záložce Hlavní vyberte v poli Typ faktury hodnotu ZÁLOHA: Záloha – není daňový doklad!a v poli Vystaveno uveďte datum vystavení faktury,
  5. na záložce Odběratel vyplňte nebo vyberte přes ikonu lupy v poli Firma jméno zákazníka, jemuž bude faktura vystavena,
  6. na ostatních záložkách zaevidujte další potřebná pole,
  7. nyní můžete na fakturu přidat cenu - v dolní části formuláře Položky stiskněte šipku u tlačítka Přidat,
  8. dle potřeby zvolte hodnotu Položka nebo Položka pro zaúčtování - vyberte z ceníku nebo vyplňte údaje o položce a položku uložte,
  9. doklad uložte tlačítkem Uložit a zavřít.

Našli jste odpověď?