Pole alpha-2 zastupuje kód státu.

Našli jste odpověď?