Pole alpha-2 zastupuje kód státu 

Našli jste odpověď?