Windows

Správa počítače -> Prohlížeč událostí -> Protokoly systému Windows -> Aplikace

macOS

Příkaz:
sudo su - (přihlášení admina)
cat /Library/Application\ Support/FlexiBee/Data/pg_log/startup.log (vypíše obsah z logu)


Linux

/var/log/postgresql/postgresql-9.6-flexibee.log (tučně zvýrazněná verze pgSQL se může lišit)

Našli jste odpověď?