Typ srážky pro Insolvenci se ve mzdách ve FlexiBee nenachází. 

Je možné využít některou z uživatelských srážek a přejmenovat její název.

Uživatelské srážky naleznete v menu Zaměstnanci -> Nastavení mzdových složek.

Našli jste odpověď?